Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

23 tháng 4, 2013

NĂM 2012
Ngày tháng
Diễn giải
Thu
Chi
Tồn
30/4/2012
Tồn quỹ đến 29/4/12
-941.000Các bạn đóng góp họp mặt
8.700.000Rút tiền gửi ngân hàng
10.000.000Chi tiệc họp mặt

14.179.000


AN.USA góp quỹ
1.000.000Cô Hoa góp quỹ
1.000.000Thăm bạn Bá Hải

500.000


Cộng:
19.759.000
14.679.000
5.080.000
30/4/2012
19 bạn nộp phí (19X240.000)
4.560.000


30/5/2012
Mua đĩa, nhãn, bao

700.000

03/6/2012
Viếng tang Thầy Chí

500.000

12/6/2012
Viếng tang bạn Huệ (Đen)

500.000

09/7/2012
Thăm bạn Quan (Lương)

500.000

10/7/2012
Viếng tang Ba bạn Tuấn

200.000

22/7/2012
Phượng Vĩ góp quỹ
1.000.000


27/7/2012
OLD HSTKN góp quỹ
2.100.000


01/8/2012
Viếng tang Má bạn Hà

500.000

19/8/2012
Thăm thầy Long, mẹ vợ Minh, ba Nam, thầy Yêm

1.000.000

21/8/2012
Viếng tang Ba bạn Nam

420.000

18/9/2012
Viếng tang Cô Hoa Xinh

80.000

29/9/2012
Viếng tang Ba bạn Xuyến

430.000

27/10/2012
Thăm thầy Tấn

500.000

03/11/2012
Viếng tang Cô Xuân Lang (Vợ thầy Tấn)

240.000

01/12/2012
Viếng tang Ba bạn Kiệp (Giang)

220.000

14/01/2013
Phong nộp phí
240.000


16/02/2013
Viếng tang mẹ bạn Ánh

500.000

28/02/2013
Thăm bạn Nhuận

500.000

02/3/2013
Giỗ Cụ Thũ Khoa Nghĩa

1.000.000


Hoài Mỹ nộp phí
280.000


31/3/2013
Linh nộp phí
240.000


14/4/2013
Thăm ba vợ bạn Hà

500.000CỘNG:
28.179.000
22.969.000
5.210.000

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang