Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

7 tháng 4, 2013

Đèo em lên đèo

Đèo em vắt vẻo tự chân đèo
Leo dốc ngoằn ngoèo vực cheo leo
Đồi vắng hắt heo cây hắt héo
Suối trong leo lẻo cá lượn lèo
Đèo đèo đạp đạp nghe trèo trẹo
Quẹo quẹo quanh quanh té lộn mèo
Gió réo lá reo nghe rắt réo
Phì phèo hai đứa nằm chèo queo

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang