Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

1 tháng 6, 2012

Đi tìm tổ tiên

Người Nhật đi vòng quanh thế giới để tìm tổ tiên của mình. Đến ga Vinh ở Việt Nam, họ nghe người ta nói chuyện:

- Mi đi ga chi? 
- Tau đi ga ni. 
- Ga ni ga chi? Ga chi như ri? 
- Ga như ri mi lo ra đi. 
- Tau đi nghe mi. 
. . .
Họ mừng rỡ reo lên: 
- Ôi...! Đây chính là tổ tiên của chúng ta!

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang