Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

11 tháng 4, 2014

HỌP MẶT LẦN V NHÓM BẠN NGÀY XƯA

DANH SÁCH MỜI THẦY CÔ DỰ HỌP MẶT 30/4/14
(Bạn nào còn nhớ họ thầy cô xin bổ sung dùm)

Thầy Nguyễn Xuân Trường           Dạy Văn
Thầy Phạm Văn Tấn                     Dạy Pháp văn
Thầy Trần Văn Hai (Để)               Dạy Toán
Thầy Ngô Vĩnh Nghĩa                  Dạy Toán
Thầy Lê Văn Tốt                          Dạy Toán
Thầy Phan Văn Tỏ                       Dạy L5
Thầy Nguyễn Thanh Long            Dạy Vạn vật
Thầy Lý Hoàn Minh                     Dạy Toán
Thầy Trần Hồng Đức                   Dạy Toán
Thầy Trương Hữu Đức                 Dạy Công dân
Thầy Nguyễn Hữu Đức                 Dạy Pháp văn
Thầy Nguyễn Văn Tia                   Dạy Văn
Thầy Nguyễn Thanh Vân              Dạy Thể dục
Thầy Thái Thượng Hiền                Dạy Thể dục
Cô Diệp Thị Lẹ                            Dạy Văn
Cô Lâm Thị Hoa                          Dạy Sử địa
Cô Phạm Thị Tuyết Anh               Dạy Văn
Cô Nguyễn Thụy Hiển                  Dạy Lý hóa
Cô Tăng Cẩm Hồng                     Dạy Lý hóa
Cô Đỗ Thị Thu Thủy                   Dạy Pháp văn
Cô Lê Thị Mười                           Giám thị
Thầy Võ Văn Trứ                         Dạy Vạn vật
Cô Trần Thị Minh Hồng               Dạy Lý hóa
Cô Phạm Ngọc Thiên Hương        Dạy Văn


0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang