Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

28 tháng 4, 2014

BC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
NHÓM BẠN HS THỦ KHOA NGHĨA NK: 71-78
LẦN IV (01/5/2013-30/4/2014)
@&?

Kính thưa:
Quý Thầy - Cô thưa các bạn.
Tôi xin thay mặt Ban Điều hành Nhóm Bạn báo cáo tình hình hoạt động của Nhóm trong năm vừa qua như sau:

- Trong năm vừa qua Ban Điều hành đã kết nối thêm được gần 20 bạn (Hương, Minh Thủy, Đường…).
- Thăm viếng quý Thầy cô (Thầy Trứ, cô Sương, cô Tiếm…).
- Thăm hỏi bạn hữu ốm đau, tai nạn.
- Viếng tang thân nhân bạn hữu.
- Về thu chi quỹ hoạt động:
         + Thu: 30.130.000đ (56 bạn đóng, trong đó có 01 bạn ở nước ngoài và bạn Hưng đóng góp thêm 5.7200.000đ mua quà).
         + Chi: 30.78.000đ (Tiệc họp mặt và 16 lượt thăm hỏi, viếng tang).
- Vận động đóng góp thăm hỏi, viếng tang 08 đợt tổng số tiền là: 24.450.000đ với 66 lượt bạn tham gia.

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang