Tác giả: St (Internet)
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, thấy hay hay. Đang mệt đầu vì bài viết cuối năm, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Thú vị vì ngôn ngữ vùng miền  :D
————

Nam kêu kỳ, Bắc bảo cọ
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai 
Bắc mang thai, Nam có chửa 
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Bắc quở gầy, Nam than Ốm 
Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ 
Nam mần sơ sơ, Bắc làm lấy lệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc vạc tre, Bắc kê lều chõng 
Bắc nói trống thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó 
Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre
Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải 
Nam cãi bai bãi, Bắc lý sự ào ào 
Bắc vào ô tô, Nam vô xế hộp 
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở dù, Bắc lại xoè ô 
Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt 
Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại 
Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê
Bắc sợ ghê, Nam hãi quá 
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U 
Nam nhủ ưng Ghê, Bắc mê hài lòng 
Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô 
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp 
Nam rờ bông bụp, Bắc vuốt tường vi 
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo!
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi!
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói 
Nam kêu: muốn ói! Bắc bảo: buồn nôn!
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke 
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn 
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên 
Anh cả Bắc quên, anh hai Nam lú 
Nam: ăn đi chú! Bắc: mời anh xơi! 
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui 
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp 
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo 
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy sướng phê, Nam rên đã quá
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu 
Nam ít khi điệu, Bắc haylàm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu 
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo 
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm 
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua bia bọt, Nam chúa la-de 
Bắc khoe bùi bùi lạc rang, Nam: thơm thơm đậu phọng 
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ 
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia” 
Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió” 
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt 
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê xô 
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm 
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”, 
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!” 
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền 
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…
Bắc nói: Nhặt hộ tớ quả bóng 
Nam nói: Lượm giùm tao trái banh
(St Internet)