Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

14 tháng 11, 2015

20 thành phố giàu nhất ở Mỹ

Nhiều thành phố trong top giàu nhất ở Mỹ là nơi đặt trụ sở của những công ty công nghệ hàng đầu thế giới...

DIỆP VŨ
Hãng tin Bloomberg vừa công bố xếp hạng 20 thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất ở Mỹ. <br><br>Nhiều thành phố trong số này như San Jose, San Francisco và Seattle có điểm chung là nơi những công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Google, Facebook, Apple... đặt “đại bản doanh”. Ngoài ra, đây cũng là những thành phố có năng suất lao động vào hàng cao nhất ở Mỹ nhờ tập trung một lượng lớn lao động trình độ cao.<br><br><b>20. San Diego, California</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm
Hãng tin Bloomberg vừa công bố xếp hạng 20 thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất ở Mỹ. 

Nhiều thành phố trong số này như San Jose, San Francisco và Seattle có điểm chung là nơi những công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Google, Facebook, Apple... đặt “đại bản doanh”. Ngoài ra, đây cũng là những thành phố có năng suất lao động vào hàng cao nhất ở Mỹ nhờ tập trung một lượng lớn lao động trình độ cao.

20. San Diego, California

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm
<b>19. Philadelphia, Pennsylvania</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm
19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm
<b>18. Salt Lake City, Utah</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm<br>
18. Salt Lake City, Utah

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm
<b>17. Los Angeles, California<br></b><br>GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm
17. Los Angeles, California
GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm
<b>16. Denver, Colorado</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm
16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm
<b>15. Minneapolis, Minnesota<br></b><br>GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm<br>
15. Minneapolis, Minnesota
GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm
<b>14. Madison,Wisconsin</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm<br>
14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm
<b>13. Hartford, Connecticut</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm
13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm
<b>12. Portland, Oregon</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm
12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm
<b>11. Dallas, Texas<br></b><br>GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm
11. Dallas, Texas
GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm
<b>10. Des Moines, Iowa</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm
10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm
<b>9. Houston, Texas</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm
9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm
<b>8. New York City, New York</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm
8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm
<b>7. Washington DC</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm
7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm
<b>6. Durham, North Carolina</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm
6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm
<b>5. Boston, Massachusetts</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm<br>
5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm
<b>4. Seattle, Washington</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm
4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm
<b>3. San Francisco, California</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm<br>
3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm
<b>2. Bridgeport, Connecticut</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm<br>
2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm
<b>1. San Jose, California</b><br><br>GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm
1. San Jose, California

GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang